Wenxian fei

Employee Spotlight: Wenxian Fei

Name: Wenxian Fei

Hometown: Shanghai, China

Joined: May. 2021

Department(s): Engineering

Spoken Languages: English,

previously on Wenxian fei

Employee Spotlight: Wenxian Fei

Name: Wenxian Fei

Hometown: Shanghai, China

Joined: May. 2021

Department(s): Engineering

Spoken Languages: English,